Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Dzieci, których rodzice zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego, nie są ujęte na liście przyjętych, ale mają zapewnione miejsce w naszym oddziale przedszkolnym.

Podstawa prawna: § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 530).

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Z uwagi na przedłużenie terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I uległy zmianie.

 Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r.:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
3.Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.do 31 marca 2020 r. do godz. 10.00
 4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.31 marca 2020 r. do godz. 10.00
5.Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły.do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00
6.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.6 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00

Dzień Nauki Polskiej

19.02.2020 r. po raz pierwszy obchodziliśmy nowe święto państwowe – Dzień Nauki Polskiej. W tym dniu przedszkolaki miały okazję poznać postać wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika. Dowiedzieć się jakie planety znajdują się w naszym Układzie Słonecznym i kto wokół kogo krąży. Później Zwierzaki stały się „naukowcami” i uczestniczyły w doświadczeniach.

autor Izabela Malicka

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Podsumowanie pierwszej części akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Od jesieni co tydzień naszą grupę przedszkolną odwiedzały uczennice klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. G. Morcinka w Tychach. Głównie czytały dzieciom książkę J. Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych), ponieważ tak bardzo spodobała im się pierwsza opowieść o skarpetce, że chciały więcej i więcej. W dniu 04.03.2020 r. Zwierzaki razem z Julią zrobiły plakat kończący akcję. Bardzo dziękujemy za spotkania i z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Barbórka

Szczęść Boże dzień 04.12.2019 r. ważne śląskie święto – Barbórka. Przedszkolaki miały okazję spotkać się z górnikami, dowiedzieć  się jak wygląda ich praca, każdy mógł przymierzyć czako. Na zakończenie mieliśmy mini Barbórkę – wspólne śpiewy
i tańce. Bardzo dziękujemy p. Gabrysi za zaproszenie na spotkanie 🙂